وابسته نظامی سابق سفارت ترکیه در آمریکا، بازداشت شد

وابسته نظامی سابق سفارت ترکیه در آمریکا، دیروز به دستور دادگاهی در آنکارا روانه زندان شد.