امشب آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از ۸۱هزار نفر در رشته های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.