نشست اضطراری شورای امنیت درباره سوریه

نشست اضطراری شورای امنیت درباره سوریه به جنگ لفظی نمایندگان آمریکا و روسیه تبدیل شد.۰۸:۲۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر