۷ کشته و زخمی در انفجار شمال پاکستان

مقامات پاکستانی از کشته شدن دست کم دو نیروی پلیس و زخمی شدن پنج نفربر اثر انفجار مین خبر دادند.۰۸:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر