۲۵۰ مربی کارآفرین برای تدریس آموزش لازم را فرا گرفته اند

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش از اجرای برنامه هایی برای ارتقای کیفیت آموزشی دوره اول و دوم متوسطه خبرداد.