سفر وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا به ایران با هدف تحکیم روابط تجاری

“استیون سیوبو” با هدف شناسایی ظرفیت‌هایی تجاری استرالیا با ایران، روز سه‌شنبه وارد تهران می‌شود.