شهرک‌نشینان صهیونیست خانه یک فلسطینی را در نابلس به آتش کشیدند

شهرک‌نشینان صهیونیست در ادامه اقدامات وحشیانه خود، یک واحد مسکونی در حال ساخت متعلق به فلسطینیان را در کرانه باختری به آتش کشیدند.