شهرک‌نشینان صهیونیست خانه یک فلسطینی را در نابلس به آتش کشیدند