تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس در هاله ای از ابهام است

به گزارش ایران خبر، وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد سازمان محیط زیست مبنی بر کاهش ساعت و یا تعطیلی مدارس در فصل پاییز به علت آلودگی هوا گفت: وضعیت تعطیلی دو هفته‌ای مدارس در پاییز هنوز مشخص نیست. علی اصغر فانی در این باره افزود: تعطیلی دو هفته‌ای مدارس یک پیشنهاد است  و باید […]