تورم به ۸/۸ درصد رسید

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه پارسال معادل ۸.۸ درصد است.