کمک‌های انسانی به مضایا، زبدانی، فوعه و کفریا وارد شد