در ساعات گذشته در سوریه، آتش‌بس ۲۱ بار نقض شد

مرکز ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه به آمار موارد نقض آتش‌بس در ساعات گذشته در این کشور پرداخت.