فعالیت مرد پرافتخار در کشوری دیگر/ آرش میراسماعیلی از ایران می‌رود

پرافتخارترین جودوکار ایران که برای نشستن روی صندلی ریاست این فدراسیون نتوانست آرای لازم را کسب کند پس انتخاب رئیس جدید قصد دارد فعالیتش در این رشته را در کشور دیگری دنبال کند.