فعالیت مرد پرافتخار در کشوری دیگر/ آرش میراسماعیلی از ایران می‌رود