حذف صف در آمارگیری اینترنتی مرکز آمار

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ ظرفیت پذیرش ثبت نام اینترنتی سامانه سرشماری به ۱۵ ثبت نام در هرثانیه رسید.۰۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر