اپراتور آمریکایی: کاربران نیاز به اینترنت موبایل نامحدود ندارند!