سرشماری آنلاین مرهون خدمات دولت هوشمند

خدمت «سرشماری» در هشتمین دوره از سطح ملی خود، برای نخستین بار روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارایه شد و بدین‌ترتیب کاربران ایرانی توانستند از این طریق نسبت به پر کردن فرم‌های الکترونیکی موجود اقدام کنند.به گزارش ایتنا از ایسنا، مرحله اول سرشماری سال ۱۳۹۵، در حالی از روز شنبه سوم مهر آغاز شد […]