افتخاری راهی کلمبیا شد

مدیرعامل استقلال و مشاور کمیته فوتسال راهی کلمبیا شد.