پرواز زن مغربی به اتریش با رُوده‌های شوهرش!

رسانه های مغربی از سفر یک زن مغربی به شهر گراتس اتریش به همراه با رُوده های شوهرش خبر دادند….