سفر رئیس مجلس سوریه به تهران

خانم هدیه خلف عباس اولین رئیس زن مجلس سوریه به تهران می آید.۰۹:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر