صهیونیست ها خانه یک فلسطینی ر ا آتش زدند

شهرک نشینان صهیونیست ، واحد مسکونی در حال ساخت یکی از فلسطینیان را در روستای «بورین» در نابلس، در کرانه باختری به آتش کشیدند.۰۹:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر