دفاع اردوغان از رضا ضراب

رئیس جمهور ترکیه از آمریکا به سبب خودداری از استرداد فتح الله گولن یا بازداشت وی،‌ همچنین از رفتار آمریکا با رضا ضراب ( صراف ) بازرگان ایرانی تبار انتقاد کرد.۰۹:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر