بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از صنایع هوایی

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ۵ مهرماه از صنایع هوایی بازدید می‌کنند.۰۹:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر