طرح جامع نظام مالیاتی امسال اجرایی می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح جامع نظام مالیاتی تا پایان سال جاری اجرا می شود.۰۹:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر