۶۰ درصد پرداخت زکات باید برای فقرا و نیازمندان مصرف می‌شود

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از توانمندسازی محرومان با استفاده از زکات خبر داد‌.