عراق حضور نیروی خارجی در آزادسازی موصل را تکذیب کرد

ارتش عراق مشارکت نیروهای خارجی در عملیات آتی برای آزادسازی موصل از چنگال تروریست‌های داعش را تکذیب کرده‌ است.