طاهرخانی در پرش طول برنز گرفت

در دومین روز از بازی‌های آسیایی ساحلی ویتنام امروز سبحان طاهرخانی موفق شد در پرش طول مدال برنز بگیرد.