ویدئو: رزمایش نیروی هوایی چین در غرب اقیانوس آرام

نیروی هوایی چین برای دومین بار در طی یک ماه ، رزمایشی بزرگ در غرب اقیانوس آرام برگزار کرده است.