پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰درصد تهرانی‌ها به صورت اینترنتی در سرشماری مشارکت کنند