تایید صلاحیت کفاشیان برای انتخابات شورای فیفا/ رقیب قطری‌ رد صلاحیت شد