«الفت» را سر سجاده نماز پیدا کردم/ تربت تفحص شده ای از یک شهید دارم که برایم بسیار ارزشمند است

مریلا زارعی گفت: طبق عادت همیشه برای پیدا کردن یک نقش در ذهنم موسیقی آن را گوش می‌دهم، اما نتوانستم برای نقش الفت موسیقی پیدا کنم و در نهایت آن را بر سر سجاده نماز پیدا کردم.