لاریجانی: برغم وجود افتراق در برخی موضوعات، شباهت های زیادی در سیستم قضایی دو کشور دیده می‌شود