سد شفارود ۵۰ هکتار جنگل را زیر آب می‌برد

مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای ساخت سد شفارود زیر آب رفتن ۵۰ هکتار از جنگل های هیرکانی کفایت می‌کند، گفت: سایر سازمان‌های ذینفع بر زیر آب رفتن ۹۳ هکتار از این جنگل‌های با ارزش اتفاق نظر دارند.