هلاکت صدها تروریست تکفیری در شهر حلب

تنها در شب و روز گذشته صدها تروریست تکفیری وابسته به گروه‌های تروریستی در شهر حلب سوریه به هلاکت رسیدند.