کشته شدن سخنگوی سابق طالبان پاکستان در افغانستان

«اعظم طارق» سخنگوی سابق طالبان پاکستان در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت پکتیکا کشته شد.