دشمن همچون معاویه به تزویر پناه برده تا ملت ها را مغلوب کند

سردار نقدی در همایش تجلیل از خبرنگاران هشت سال دفاع مقدس گفت: دشمن جنگ را به صحنه رسانه کشانده تا ملت ها را مغلوب خود کنند.در این شرایط خبرنگاران در خط مقدم با دشمن می جنگند.