دوچرخه سوار پارالمپیکی ایران در‌گذشت/ شکستگی از ناحیه گردن دلیل فوت