اصفهان نخستین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور را راه اندازی کرد/آغاز پویش حمایت از کالای ایرانی(کام) از اصفهان