هنرمندان شهرهای جهانی تبریز، مشهد و لالجین، میهمان نصف جهان

به گزارش خبرنگار ایمنا، همزمان با برگزاری هیجدهمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان، نمایشگاهی در زمینه صنایع دستی با عنوان «سیمرغ» و با حضور هنرمندانی از سراسر ایران و جهان در باغ موزه چهلستون برپاست. آن چه مشخص است چهار شهر از کشور ایران در زمینه صنایع دستی به ثبت یونسکو رسیده اند؛ […]