صوت/ توضیحات رهبر انقلاب درباره جلسه خصوصی با رئیس‌جمهور سابق

رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه درخصوص دیدار خصوصی با رئیس‌جمهور سابق توضیحاتی اراده کردند.