صوت/ توضیحات رهبر انقلاب درباره جلسه خصوصی با رئیس‌جمهور سابق