وزیر انرژی روسیه: عرضه و تقاضای نفت در اواخر ۲۰۱۷ به تعادل می‌رسد