وقوع زمین‌لرزه ۵٫۷ ریشتری در ژاپن

زمین لرزه‌ای به بزرگی پنج و هفت دهم ریشتر در اوکیناوای ژاپن به وقوع پیوست.