اعتراف حامی دولت به دست‌کاری آمارها

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که چند روز پیش در برنامه ویژه خبری حاضر شده بود، با انتقاد از سیاست‌های آماری دولت یازدهم اعلام کرد که گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود.