ظریف: آمریکا به دنبال رفع نگرانی بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران است

وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگو با یک خبرگزاری ژاپنی گفت همتای آمریکایی‌اش وعده داده تلاش‌های بیشتری برای رفع نگرانی‌های بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران به کار بگیرد.