سناریوی جدید «بارزانی» برای خروج از انزوا؛ برکناری «زیباری» بهترین بهانه برای جنجال‌

تحلیلگران سیاسی عراق معتقدند ورشکستگی و انزوای سیاسی رئیس منطقه کردستان عراق موجب شده وی با جنجال‌سازی در خصوص قضیه برکناری وزیر دارایی عراق از آن به عنوان ابزاری برای حمله به ائتلاف دولت قانون استفاده کند.