دژاگه به اردوی تیم ملی در ارمنستان پیوست

مهاجم تیم ملی به اردوی این تیم در کشور ارمنستان پیوست.