مونتلا: شهامت از خود نشان ندادیم

وینچنزو مونتلا، سرمربی میلان معتقد است که تیمش مقابل فیورنتینا شجاعت از خود نشان نداد و به همین علت مساوی کرد.