چرا ایران دومین مقصد ارزان برای انگلیسی‌ها شناخته شد؟

مدیر سایت پروازهای ارزان در انگلیس گفت: «آمارهای ما نشان می دهد که ایران مجددا به فهرست برگشته و پس از امارات دومین مقصد گردشگری به صرفه برای سفر در انگلیس محسوب می شود.»