ظریف: امریکا بانک‌های اروپایی را به علت تسهیل عملیات بانکی با ایران مجازات نمی‌کند

ایران می‌گوید امریکا وعده داده است بانک‌های اروپایی را به علت تسهیل عملیات بانکی با جمهوری اسلامی مجازات نکند.